Informacja dla mieszkańców osiedla Rozarium Tuchomskie w Tokarach
2018-05-23 16:25:31 Lokum

1. Drogi wewnętrzne są realizowane sukcesywnie - w miarę jak oddawane są domy powstają kolejne odcinki dróg wewnętrznych. Obecnie trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej w urzędach, dotyczące kanalizacji odwodnienia drogi i ułożenia nawierzchni na ul. Różanej i ul. Azaliowej. Prace budowlane rozpoczną się natychmiast po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Docelowa nawierzchnia może być położona dopiero po wybudowaniu kolektora odwodnienia ulicy i zakończeniu budowy domów przy danym fragmencie drogi wewnętrznej. 2. Miejsca parkingowe wzdłuż drogi gminnej (ul. Radosna) zostaną zrealizowane po ułożeniu na niej nawierzchni z płyt – zadanie jest realizowane przez gminę Przodkowo. Teren działki sąsiadującej z ul. Radosną został ogrodzony ze względu na notoryczne zaśmiecanie przez nieznane osoby, co co mogłoby mieć wpływ na pogorszenie komfortu życia mieszkańców domów w bezpośrednim sąsiedztwie działki. 3. Tereny zielone zostały zaplanowane w pólnocno-wschodniej części osiedla, za budynkami A19 i A20, które są ostatnimi przy ulicy Azaliowej. Jak wielokrotnie informowaliśmy, tereny zielone zostaną udostępnione po zakończeniu budowy wszystkich domów przy w/w ulicy. Dopiero po tym terminie będzie można swobodne przemieszczać się ul. Azaliową na tereny zielone. Do tego czasu jest to niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i przepisy BHP. 4. Budynek ochrony - Jego powstanie będzie celowe tylko wtedy, jeśli wszyscy mieszkańcy osiedla wyrażą zgodę na pokrywanie kosztów ochrony, która miałaby zostać zatrudniona na osiedlu. W najbliższym czasie, w związku z planowanym przez LOKUM wyłonieniem firmy administrującej osiedlem, zwrócimy się pisemnie do wszystkich mieszkańców osiedla z prośbą o jednoznaczne zadeklarowanie opłacania ochrony. Mamy nadzieję, że powyższe informacje w sposób wystarczający wyjaśniły Państwa wątpliwości dotyczące części wspólnej osiedla Rozarium Tuchomskie. Jeśli macie Państwo jeszcze jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży telefonicznie 795-139-819 lub mailowo; sprzedaz@lokum.gda.pl

Najlepsze oferty

Social Media