Zbudujemy Twój dom pod Trójmiastem!

Odbiór mieszkania od dewelopera – co dalej?

Odbiór mieszkania od dewelopera to tylko jeden z etapów do zamieszkania w wymarzonym miejscu. Wcześniej jednak należy dopełnić inne formalności, które przybliżą właścicieli do korzystania z własnego „M”. O czym więc należy pamiętać po odbiorze mieszkania od dewelopera i na co zwracać uwagę?

deweloper trójmiasto

Czym jest protokół odbioru?

Protokół odbioru mieszkania to dokument, który sporządzany jest w trakcie odbioru technicznego lokalu po zakończeniu wszelkich prac budowlanych. Ma formę kontrolnej listy, na której umieszczane są wszystkie wady czy usterki mieszkania. Protokół podpisuje deweloper oraz nabywca. W trakcie odbioru lokum weryfikuje się jego ogólny stan techniczny i zgodność z normami budowlanymi czy umową deweloperską.

Co zrobić po odbiorze mieszkania od dewelopera?

Po odebraniu mieszkania od dewelopera należy pamiętać o dwóch istotnych kwestiach – przekazaniu kluczy oraz podpisanie umowy przenoszącej własność. Umowa deweloperska zobowiązuje do przekazania kluczy po odbiorze, chyba że zajdą okoliczności, które spowodują odmowę odbioru. Ustawa deweloperska jasno określa sposób postępowania w tym wypadku. Po otrzymaniu kluczy zarówno nabywca, jak i deweloper muszą udać się do notariusza, aby podpisać akt notarialny. Termin podpisania aktu jest zapisany w umowie deweloperskiej i od przekroczenia ustalonej daty właściciel mieszkania będzie musiał płacić odsetki. Akt podpisuje się zwykle po upływie 2-4 miesięcy od odebrania mieszkania. Notariusz ma obowiązek złożenia wszystkich niezbędnych wniosków do ksiąg wieczystych. Może dodatkowo złożyć wniosek o ustanowienie hipoteki.

mieszkania bez wkładu własnego

Jakich formalności należy dopełnić po odbiorze technicznym mieszkania?

Placówki te muszą otrzymać informację o tym, że lokal ma nowego właściciela (ciąży na nim obowiązek corocznego uiszczania podatku od nieruchomości). Po uzyskaniu przez urząd danych właściciela mieszkania można ustalić wysokość opłat. Poza tym podpisanie umowy końcowej obliguje również do przepisania na siebie umów z dostawcami i energii elektrycznej.

Konieczne jest również przepisanie liczników za media. Trzeba w tym celu dokonać zgłoszenia do zakładów wodociągów czy gazowni. Na zgłoszenie zwykle ma się 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu. Po tym terminie część deweloperów samodzielnie występuje z pismem o demontaż liczników.

Jako deweloper Lokum z Trójmiasta bardzo dbamy o komfort i zadowolenie naszych Klientów. Właśnie dlatego już na etapie zawierania umowy przedwstępnej informujemy ich o wszystkich terminach i formalnościach, jakie powinni dopełnić. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w celu poznania szczegółów współpracy. Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i pozostajemy do jego dyspozycji. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wszystkich inwestycji, jakie obecnie realizujemy.

trójmisto deweloper