Zbudujemy Twój dom pod Trójmiastem!

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych
za pośrednictwem serwisu internetowego www.lokum.gda.pl (zwanego dalej: „Serwisem”).
Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest LOKUM
Wiśniewski, Frost Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku.

I. Definicje
1) Administrator danych – LOKUM Wiśniewski, Frost Spólka Jawna z siedzibą w
Gdańsku, ul. Chłopska 70, KRS: 0000357145 NIP: 9570929074, REGON: 220164205, e-
mail: biuro@lokum.gda.pl , tel: 795139822
2) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
3) Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
www.lokum.gda.pl
4) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej
albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej polityce.

II. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie
niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Administrator dokłada
szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających
Serwis. Odwiedzając Serwis Użytkownik pozostawia: swój adres IP (adres internetowy, który
informuje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, dzięki któremu
Użytkownik odwiedza Serwis). IP może wskazywać na kraj, miasto lub inny obszar
geograficzny, gdzie się znajduje urządzenie; ścieżkę zwiedzania Serwisu, dane przeglądarki
Użytkownika. Te dane pozyskiwane są automatycznie, część z nich Użytkownik może
zablokować poprzez zablokowanie cookies w przeglądarce.

Dane osobowe Użytkowników są zbierane:
1) w sytuacji korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie w celu w celu
identyfikacji nadawcy, obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony
formularz, wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna:
niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) w celu zawarcia umowy z na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) w sytuacji subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania
umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa
prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi
Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) w celach analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna: uzasadniony interes
Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także
ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
5) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń́ lub obrony przed nimi.
Podstawa prawna: przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający
na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

III. Komu udostępniane lub powierzane są dane osobowe?
Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których Administrator korzysta w
związku z prowadzeniem Serwisu. Są to m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu,
dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do
analizy skuteczności kampanii marketingowych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy księgowe i
prawnicze, firmy dostarczające usług płatniczych etc. Do danych osobowych mogą też mieć
dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. wykonawcy robót budowalnych,
realizujące obowiązki wynikające z rękojmi za wady, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w
ramach likwidacji szkód etc.

IV. Jak długo dane osobowe są przechowywane?
Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w przypadku, gdy podstawą przetwarzania
danych osobowych jest zgoda – tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu
zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może
podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. W przypadku, gdy
podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe
Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do
wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat
sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – trzy lata.

V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowej

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem (np. dostawcy
usług IT) mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są
traktowane jako tzw. państwa trzecie, informujemy, że niektóre dane Użytkowników (np. nr
IP) mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej (czyli poza
Europejski Obszar Gospodarczy – EOG).
Przekazywanie danych do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ich ochrony,
podlega jednemu z poniższych odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z RODO w celu
zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkownika:
1) standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską na mocy
art. 46 ust. 2 RODO, 
2) Tarcza Prywatności UE-USA w przypadku przekazywania danych podmiotom z
siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

VI. Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych
osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownikowi
przysługują następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3) prawo do usunięcia danych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6) prawo do przenoszenia danych
7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką
zgodę wyraziłeś,
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 

VII. Co to są cookies i czy Serwis korzysta z plików cookies?
Tak, Serwis korzysta z Cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne w
postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (np.
na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z
jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Strony). Cookies identyfikuje użytkownika, co
pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując
jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym
reklam. Stosujemy cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a
zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie
  urządzenia końcowego Użytkownika,
 3. tworzenia statystyk,
 4. utrzymania sesji Użytkownika,
 5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
  Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z
  Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i
  bezproblemową nawigację.
  Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora,
  oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do
  przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne
  przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać
  w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać
  zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies
  bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika.

Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach
dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, lecz może to spowodować
utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja
Polityki została przyjęta i obowiązuje od 08.01.2024 r.

IX. Kontakt z Administratorem
W sprawach ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych pod e-mailem rodo@lokum.gda.pl lub pod numerem telefonu
795 139 822 oraz formularzy lub adresów wskazanych na stronie „Kontakt” na stronie
internetowej Administratora danych lub pisemnie na adres naszej siedziby.