Zbudujemy Twój dom pod Trójmiastem!

Zakątek Tuchomski i Rozarium Tuchomskie bez wkładu własnego

Skorzystaj z nowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”

O programie: 26 maja 2022 r. weszła w życie ustawa otwierająca możliwość zakupu mieszkania przez osoby nie posiadające wkładu własnego. Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” jest kierowany do wszystkich, bez względu na wiek, zarówno rodzin, par jak i singli, których zarobki dają możliwość zaciągnięcia kredytu. Osoby takie nie mogą również prawa własności do mieszkania ani domu (wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwójką dzieci) Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania. Objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości). Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego. Spłata rodzinna jest połączona z gwarantowanym kredytem mieszkaniowym. Będzie ona przysługiwać, jeśli w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego). Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Dzięki temu nie wystąpią ryzyka kursowe. Ustawa zawiera mechanizmy, które ograniczają ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań, tj. maksymalny limit ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania. Gwarantowanych kredytów mieszkaniowych będą udzielać banki, które zawrą w tym zakresie umowę z BGK. Obecnie realizuje go już 8 banków, a ich liczba systematycznie rośnie. Wszystko o programie znajdziecie tu: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/mieszkanie-bez-wkladu-wlasnego